Wiadomości

Bezpłatna Pomoc Prawna w roku 2018
W Gminie Strzegowo został uruchomiony punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Porady prawne będą udzielane w siedzibie Urzędu...

XLI sesja Rady Gminy Strzegowo
I N F O R M A C J A Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo informuje, że ...

Zaproszenie
Wójt Gminy Strzegowo Rada Gminy Strzegowo mają zaszczyt zaprosić ...

Zaproszenie
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 4 w...

Szacowanie szkód łowieckich
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca...

Zaproszenie
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 4 w...

Ujemne skutki przezimowania roślin uprawnych ...
Wójt Gminy Strzegowo zawiadamia o możliwości zgłaszania szkód...

Galerie

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota