Gospodarka grzewcza

W Gminie nie funkcjonują żadne kotłownie komunalne ani lokalne. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła (instalacje centralnego ogrzewania z kotłowni indywidualnych i piece węglowe). Głównym paliwem stosowanym do ogrzewania mieszkań i budynków użyteczności publicznej oraz w celach pobytowych jest węgiel - 79,9%, drewno - 11%, olej opałowy - 3,3%, gaz płynny - 5,8%, a także energia elektryczna.

Wg spisu powszechnego z 2002 roku w centralne ogrzewanie wyposażone są 1323 gospodarstwa domowe, z pieców korzysta ok. 655 domów zabudowy jednorodzinnej. Do przygotowywania posiłków wykorzystywany jest gaz płynny propan-butan (z butli), którego wykorzystanie ocenia się na ok. 89%, tj. 1855 gospodarstw, średnio ok. 170 dm3/rok na odbiorcę. Budynki użyteczności publicznej (Urząd Gminy, szkoły, internat) posiadają kotłownie na olej opałowy.

Gmina nie jest podłączona do krajowego systemu gazociągów.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
SCDPJPII
KRUS2