Zadaj pytanie

Wójt Gminy Strzegowo mgr inż. Wiesław Zalewski

Pytanie


* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.


Zostało 2000 znaków do wpisania.


inny obrazek

Lista pytań i odpowiedzi

23 grudnia 2010 | Zbigniew Sikorski

Dzień Dobry. Zwracam się z zapytaniem w ramach jakiego projektu została podjęta uchwała rady gminy Strzegowo nr XXXVI/261/2010 z dnia 30 marca 2010 roku. Jak domniemam jest to projekt współfinansowany z EFRR. Proszę o informację kto jest liderem projektu i czy Gmina Strzegowo jest partnerem projektu. Jaki jest poziom dofinansowania projektu z funduszy unijnych i jaki jest wkład własny Gminy w powyższy projekt. Jakie zadania będą realizowane oprócz zadań związanych ze wspomniana uchwałą oraz innych uchwał dotyczących miejscowości w gminie. Czy dokumentacja, która jest załącznikiem do każdej uchwały związanej z miejscowościami była zadaniem realizowanym przez gminę, czy lidera projektu. Dziękuję z góry za odpowiedź na powyższe pytania. Pozdrawiam Zbigniew Sikorski

Witam serdecznie, w odpowiedzi na Pana zapytanie, informuję:

1) Uchwała Nr XXXVI/261/2010 Rady Gminy Strzegowo z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie "Planu Odnowy Miejscowości Czarnocin na lata 2010-2020" dotyczy projektu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w Pokrytkach i Czarnocinie" realizowanego w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Budowa i rozwój wsi".

2) Gmina Strzegowo jest liderem projektu bez bezpośredniego udziału partnerów. Natomiast z boisk będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i instytucje.

3) Dofinansowanie wynosi 75%.

4) Zadanie realizowane w miejscowościach w Gminie zawarte są w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Strzegowo na lata 2007-2020 oraz poszczególnych planach odnowy na lata 2007-2020 dla danej miejscowości.

5) Dokumentacja projektowa (techniczna) nie jest załącznikiem do uchwały Rady Gminy, jedynie stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Pozdrawiam

23 grudnia 2010 | Jarosław Zawadzki

Witam Zwracam się z uprzejmą prośbą o umożliwienie mi zakupu działki oznaczonej numerem: 275, w miejscowości Kowalewko. Jestem właścicielem działek niemal sąsiadujących 277/2 oraz 277/5. Działka 275 znajdująca się przed należącymi do moich, należąc do "nikogo" powoli zamienia się w śmietnisko. Bardzo uprzejmie proszę o jak najszybsze podjęcie stanowiska. Z poważaniem (wyborca) Jarosław Zawadzki. PS.Mama i żona też na pana głosowały. :)

Witam serdecznie, działka nr 275 w obrębie Kowalewko od maja jest własnością Gminy Strzegowo, jednak na dzień dzisiejszy nie została wystawiona na sprzedaż. Jednak planujemy to uczynić w najbliższym czasie.

Więcej informacji uzyska Pan od Pani Jadwigi Krajewskiej, pokój nr 7, tel. (23) 6794004 wew. 20.

Pozdrawiam

18 grudnia 2010 | Janusz

Panie Wójcie. Czy mogę prosić kontakt do opiekuna/moderatora strony internetowej Gminy Strzegowo. Na stronie internetowej nie dopatrzyłem się takiego adresu. Pozdrawiam

Witam serdecznie, adres e-mail do moderatora strony internetowej to: admin@strzegowo.pl

Pozdrawiam

13 grudnia 2010 | stiven

Drogi Wójcje!czy w grabienicach powstanie boisko?

Witam serdecznie, obecnie nie przewidujemy budowy boiska w Grabienicach.

Z poważaniem
Wójt Gminy Strzegowo
/-/ Wiesław Zalewski

24 listopada 2010 | Olivia

Drogi Wójcie! Chciałbym zapytać, czy w przyszłym roku powstanie Hala Sportowa ? Olivia ;)

Witam serdecznie, tak, hala powstanie. Termin ukończenia realizacji inwestycji to koniec 2011 roku.

Pozdrawiam
Wójt Gminy Strzegowo
/-/ Wiesław Zalewski

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota