Urząd Gminy w Strzegowie
http://strzegowo.pl

04 kwietnia 2017 13:10 | Aktualności

XXIX sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 11.04.2017 r. o godz. 13.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Strzegowo

 

dnia 11.04.201

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 marca 2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy

    Strzegowo na lata 2017 – 2023.

7. Wnioski i oświadczenia radnych.

8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.


 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner