Aktualności

09 lutego 2017 12:40 | Aktualności

XXVI sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 10.02.2017 r. o godz. 14.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy Strzegowo

 

dnia 10.02.2017 r.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 stycznia 2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Strzegowo

    z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

    miejscowości Ignacewo, gmina Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

     miejscowości Ignacewo, gmina Strzegowo.

8. Wnioski i oświadczenia radnych.

9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner
Przeczytano: 783 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota