Aktualności

12 czerwca 2017 14:16 | Aktualności

XXXII sesja Rady Gminy

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 14.06.2017 r. o godz. 13.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 14.06.201

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 maja 2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej.

9. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

    niezabudowanej od osoby fizycznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu powierzenia

      realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenia środowiskowych

      domów samopomocy.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

13. Wnioski i oświadczenia radnych.

14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

7

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner
Przeczytano: 616 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota