Aktualności

13 lipca 2017 13:14 | Aktualności

XXXIII sesja Rady Gminy

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 14.07.2017 r. o godz. 10.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 14.07.201

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.06.2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

    Miejscowości Marysinek gmina Strzegowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzegowo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Strzegowo na rok 2017.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Przeczytano: 939 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota