Aktualności

22 sierpnia 2017 09:04 | Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego 2017 r.
Wójt Gminy Strzegowo informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Strzegowo, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminie:

  • od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku bądź w kasie Urzędu Gminy w terminie:

  • 2-31 października 2017 r. (w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie)

 

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86 l

Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2017 roku – 1,00 zł

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2017 roku – 86,00 zł

Przeczytano: 1515 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota