Aktualności

10 sierpnia 2017 14:13 | Aktualności

XXXIV sesja Rady Gminy Strzegowo

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

 Przewodniczący Rady Gminy Strzegowo

 informuje, że

  dnia 17.08.2017 r. o godz. 12.00

 w Urzędzie Gminy w Strzegowie

 

odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Strzegowo.

 


                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Porządek obrad XXXIV sesji Rady Gminy Strzegowo

 dnia 17.08.2017

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14.07.2017 r.

5. Interpelacje, zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego pn. „ Nowy Punkt Przedszkolny  Kubuś’’ przy Szkole Podstawowej w Niedzborzu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola w Strzegowie do istniejącego Zespołu Szkół w Strzegowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „9 Maja” na ulicę „3 Maja” w Strzegowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego” na ulicę „…………….” w Strzegowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Unikowo, gmina Strzegowo.

12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.

13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                    /-/ Wojciech Rejner


Przeczytano: 580 razy. Wydrukuj|Do góry

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota