Komunikaty

07 września 2017 11:34 | Komunikaty

OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) Gmina Strzegowo ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
SCDPJPII
Regionalny system ostrzegania