Przetargi

17 lipca 2017 14:16 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie nr 552039-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. Gmina Strzegowo: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

17 lipca 2017 11:43 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 17.07.2017 r. 271.18.2017 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo część 1: Zakup biletów miesięcznych szkolnych...

czytaj więcej »

11 lipca 2017 14:16 | Przetargi

Informacja/zawiamomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu i urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego na przyczepie

Nr sprawy: 271.15.2017 Strzegowo, dnia 11.07.2017 roku Gmina Strzegowo Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu i urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego na przyczepie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający...

czytaj więcej »

10 lipca 2017 15:51 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Strzegowo 10.07.2017 r. 271.14.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer...

czytaj więcej »

10 lipca 2017 15:21 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Strzegowo 10.07.2017 r. 271.17.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe. Postępowanie...

czytaj więcej »

10 lipca 2017 15:16 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Strzegowo, 10.07.2017 r. 271.19.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego. Postępowanie jest przedmiotem...

czytaj więcej »

10 lipca 2017 13:42 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Strzegowo 10.07.2017 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek Gmina Strzegowo zawiadamia, że w prowadzonym...

czytaj więcej »

07 lipca 2017 15:26 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - część 2 na wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Strzegowo, 07.07. 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu przetargowym w części 2 wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie Informuje, że w procedurze zamówienia publicznego,...

czytaj więcej »

30 czerwca 2017 15:38 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie nr 543108-N-2017 z dnia 2017-06-30 r. Gmina Strzegowo: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

30 czerwca 2017 15:33 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu 30 000,00 euro - Wykonanie usług geodezyjnych polegających na podziale działek

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000,00 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 Gmina Strzegowo zaprasza...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
emapa
SCDPJPII
KRUS2
ePUAP