Przetargi

14 grudnia 2017 14:50 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Strzegowo 14.12.2017 r. 271.28.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr ogłoszenie nr 596685-N-2017 z dnia 2017-10 -03 r. pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie” Na podstawie...

czytaj więcej »

11 grudnia 2017 13:00 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II

Strzegowo, 11.12.2017 r. 271.30.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa targowiska stałego w Strzegowie - Etap II. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer...

czytaj więcej »

07 grudnia 2017 14:17 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 07.12.2017 r. 271.34.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie...

czytaj więcej »

05 grudnia 2017 15:21 | Przetargi

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Nr sprawy 271.33.2017 Strzegowo 05.12.2017 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych...

czytaj więcej »

01 grudnia 2017 13:07 | Przetargi

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem (01.12.2017)

Nr sprawy 271.33.2017 Strzegowo 01.12.2017r WYKONAWCY W prowadzonym postepowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem w dniu 29 listopada 2017r wpłynęło do zamawiającego następujące zapytanie: Czy zgodnie z ogólnym...

czytaj więcej »

01 grudnia 2017 10:55 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Ogłoszenie nr 625678-N-2017 z dnia 2017-12-01 r. Gmina Strzegowo: Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

30 listopada 2017 13:42 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Strzegowo, 30.11.2017 r. 271.32.2017 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer...

czytaj więcej »

29 listopada 2017 16:26 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 624544-N-2017 z dnia 2017-11-29 r. Gmina Strzegowo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

27 listopada 2017 10:09 | Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim

Strzegowo, 27.11.2017 r. 271.32.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont podkładu jezdnego mostu w Rydzynie Włościańskim. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

czytaj więcej »

21 listopada 2017 13:35 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie

Strzegowo 21.11.2017 r. 271.31.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla obiektów Urzędu Gminy w Strzegowie i Zakładu Komunalnego w Strzegowie Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
SCDPJPII
Regionalny system ostrzegania