Przetargi

10 października 2017 17:26 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Ogłoszenie nr 598955-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. Gmina Strzegowo: Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:...

czytaj więcej »

10 października 2017 14:46 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie

Strzegowo 10.10.2017 r. 271.24.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja...

czytaj więcej »

05 października 2017 14:32 | Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie: Termomodernizacja budynków sali gimnastycznej, jadalni i Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Publicznych w Strzegowie

Strzegowo, 05.10.2017 r. 271.24.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo” w zakresie:...

czytaj więcej »

03 października 2017 14:37 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Ogłoszenie nr 596685-N-2017 z dnia 2017-10-03 r. Gmina Strzegowo: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

02 października 2017 14:17 | Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Remont i przebudowa placów dróg

Strzegowo, 02.10.2017 r. 271.25.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont i przebudowa placów dróg prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia...

czytaj więcej »

20 września 2017 14:06 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie

Ogłoszenie nr 590942-N-2017 z dnia 2017-09-20 r. Gmina Strzegowo: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Strzegowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
SCDPJPII
Regionalny system ostrzegania