Przetargi

20 marca 2018 16:23 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych

Ogłoszenie nr 534100-N-2018 z dnia 2018-03-20 r. Gmina Strzegowo: Załadunek i transport pospółki na remont dróg gminnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

12 marca 2018 15:31 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz

Ogłoszenie nr 529932-N-2018 z dnia 2018-03-12 r. Gmina Strzegowo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedzbórz OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

czytaj więcej »

12 marca 2018 14:40 | Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa magazynu na sprzęt

Strzegowo, 12.03.2018 r. 271.3.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa magazynu na sprzęt prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

czytaj więcej »

08 marca 2018 13:02 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 528440-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. Gmina Strzegowo: Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

czytaj więcej »

01 marca 2018 14:31 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

Strzegowo 01.03.2018 r. 271.2.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem Postępowanie było przedmiotem ogłoszenia w...

czytaj więcej »

23 lutego 2018 13:52 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa magazynu na sprzęt

Ogłoszenie nr 522593-N-2018 z dnia 2018-02-23 r. Gmina Strzegowo: Budowa magazynu na sprzęt OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub...

czytaj więcej »

14 lutego 2018 13:02 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 14.02.2018 r. 271.1.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia...

czytaj więcej »

12 lutego 2018 15:04 | Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 12.02.2018 r. 271.1.2018 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i remont placów i dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest...

czytaj więcej »

07 lutego 2018 14:03 | Przetargi

Informacja z otwarcia ofert w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem”

Strzegowo, 07.02.2018 r. 271.2.2018 Informacja z otwarcia ofert Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem” Postępowanie...

czytaj więcej »

06 lutego 2018 15:08 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dostawa oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie

Strzegowo 06.02.2018 r. ZK.271.1.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oleju napędowego i oleju opałowego dla potrzeb Zakładu Komunalnego w Strzegowie i Urzędu Gminy w Strzegowie Postępowanie było przedmiotem...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota