Przetargi

17 sierpnia 2017 18:18 | Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - na dostawę kostki brukowej i obrzeży betonowych.

Strzegowo dn. 17.08.2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT do zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu (30 000 euro) stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) określonego w art. 4...

czytaj więcej »

17 sierpnia 2017 14:33 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii

Ogłoszenie nr 573266-N-2017 z dnia 2017-08-17 r. Gmina Strzegowo: Dostawa i montaż lamp ulicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia...

czytaj więcej »

09 sierpnia 2017 12:19 | Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI I - Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Strzegowo, dnia 9 sierpnia 2017 roku Gmina Strzegowo Numer sprawy: 271.16.2017 Dot. Kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w Gminie Strzegowo o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo...

czytaj więcej »

26 lipca 2017 13:29 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Strzegowo 26.07.2017 r. 271.20.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego. Postępowanie jest przedmiotem...

czytaj więcej »

25 lipca 2017 14:31 | Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Strzegowo, 25.07.2017 r. 271.20.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego. Postępowanie...

czytaj więcej »

17 lipca 2017 14:16 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie nr 552039-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. Gmina Strzegowo: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup agregatu prądotwórczego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie...

czytaj więcej »

17 lipca 2017 11:43 | Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo

Strzegowo 17.07.2017 r. 271.18.2017 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Strzegowo część 1: Zakup biletów miesięcznych szkolnych...

czytaj więcej »

11 lipca 2017 14:16 | Przetargi

Informacja/zawiamomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu i urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego na przyczepie

Nr sprawy: 271.15.2017 Strzegowo, dnia 11.07.2017 roku Gmina Strzegowo Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu i urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego na przyczepie Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający...

czytaj więcej »

10 lipca 2017 15:51 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Strzegowo 10.07.2017 r. 271.14.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych numer...

czytaj więcej »

10 lipca 2017 15:21 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe

Strzegowo 10.07.2017 r. 271.17.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego niezamontowanego na stałe. Postępowanie...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
SCDPJPII
KRUS2