Przetargi

24 kwietnia 2017 14:42 | Przetargi

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia- Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem oraz wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie

Strzegowo, 24 kwietnia 2017r. Nr sprawy: 271.5.2017 Wykonawcy ZMIANA SPECYFIKACJI ISOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ODPOWIEDIZ NA ZAPYTANIA W prowadzonym postepowaniu przetargowym na wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem...

czytaj więcej »

19 kwietnia 2017 15:49 | Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Strzegowo, 19.04.2017 r. 271.4.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie...

czytaj więcej »

18 kwietnia 2017 10:16 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Ogłoszenie nr 67604 - 2017 z dnia 2017-04-18 r. Strzegowo: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

czytaj więcej »

14 kwietnia 2017 09:11 | Przetargi

II oraz III przetarg nieograniczony na sprzedaż wymienionych ruchomości

Wójt Gminy Strzegowo ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż wymienionych ruchomości ( I przetarg - 04.04.2017r.): Nazwa typ Rok produkcji Cena wywoławcza netto w złotych Wadium w złotych Trak pionowy Bydgoszcz DTRA 63 1979 39.920,00 3.992,00 Ostrzałka...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2017 13:32 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa chodnika w miejscowości Rydzyn Szlachecki

Ogłoszenie nr 65780 - 2017 z dnia 2017-04-13 r. Strzegowo: Budowa chodnika w miejscowości Rydzyn Szlachecki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2017 12:27 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem oraz wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie.

Ogłoszenie nr 65856 - 2017 z dnia 2017-04-13 r. Strzegowo: Wykonanie projektu i modernizacji oczyszczalni wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem oraz wykonanie projektu i budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dla obiektu oczyszczalni ścieków w Strzegowie. OGŁOSZENIE...

czytaj więcej »

12 kwietnia 2017 15:14 | Przetargi

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP - Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II

Strzegowo, 12.04.2017 r. 271.3.2017 Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa drogi gminnej wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap II prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2017 11:04 | Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa chodnika w miejscowości Breginie

Strzegowo 07.04.2017 r. 271.2.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa chodnika w miejscowości Breginie prowadzonego przez Gminę Strzegowo. Postępowanie jest przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2017 09:24 | Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada

Strzegowo 2017.04.04. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Strzegowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż : I. Działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Strzegowo Osada objętych KW PL1M/00057544/1 876/4 o pow. 0.1233 ha cena wywoławcza 48 260,00 zł wadium 5 000,00...

czytaj więcej »

03 kwietnia 2017 13:00 | Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo

Ogłoszenie nr 57248 - 2017 z dnia 2017-04-03 r. Strzegowo: Remont dróg na terenie Gminy Strzegowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu...

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
emapa
SCDPJPII
KRUS2
Rozkład jazdy PKS
ePUAP