Ogłoszenia

15 listopada 2017 10:28 | Ogłoszenia

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 41.842,00 zł.

czytaj więcej »

23 października 2017 11:38 | Ogłoszenia

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego niezamontowanego na stałe

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegowie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego niezamontowanego na stałe dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15.523,21 zł

czytaj więcej »

16 października 2017 11:45 | Ogłoszenia

Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie

Budowa i remont kanalizacji deszczowej w Strzegowie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 350.000,00 zł

czytaj więcej »

11 stycznia 2017 11:14 | Ogłoszenia

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pozarnej w Strzegowie poprzez zakup łodzi płaskodennej

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pozarnej w Strzegowie poprzez zakup łodzi płaskodennej dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21.953,04 zł

czytaj więcej »

20 grudnia 2016 10:15 | Ogłoszenia

Budowa drogi gminnej - wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap I

Zadanie pn. Budowa drogi gminnej - wschodniej obwodnicy Strzegowa - Etap I zostało realizowane w 2016 roku w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Kwota udzielonej dotacji: 1 448 559,00 zł

czytaj więcej »

10 sierpnia 2016 09:14 | Ogłoszenia

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Strzegowo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 41.720,00 zł.

czytaj więcej »

14 stycznia 2016 11:33 | Ogłoszenia

Lokale użytkowe do wynajęcia.

I N F O R M A C J A Gmina Strzegowo informuje, że posiada w nowo wybudowanym budynku w centrum Strzegowa lokale użytkowe do wynajęcia. Chętnych prosimy o kontakt. Informacje udzielane są w pokoju nr. 17 lub telefonicznie (23)679 40 60 w. 20 lub 884795378

czytaj więcej »

11 grudnia 2015 12:17 | Ogłoszenia

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzegowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strzegowo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.200,00 zł

czytaj więcej »

15 grudnia 2014 14:21 | Ogłoszenia

Unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Strzegowo - etap II

Unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Strzegowo - etap II. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.583,00 zł

czytaj więcej »

24 listopada 2014 14:07 | Ogłoszenia

Unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Strzegowo

Unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Strzegowo dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 10.763,00 zł

czytaj więcej »

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota