Wiadomości

Komunikat Zakładu Komunalnego w Strzegowie
Zakład Komunalny w Strzegowie, informuje odbiorców, że w dniu 24.02.2019 w godzinach 9:00 - 14:00, z powodu...

Szkolenie - regeneracji środowiskowej gleb poprzez...
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza...

XVI sesja Rady Gminy Strzegowo
I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że ...

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty...
Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości...

DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE...
W Gminie Strzegowo został uruchomiony punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Porady...

XV sesja Rady Gminy Strzegowo
I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że ...

Galerie

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota