Wiadomości

XI sesja Rady Gminy Strzegowo
I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że dnia 19.07.2019 r. o godz. 1400 w sali...

INFORMACJA 500+
Wnioski o przyznanie świadczenia 500 + na nowych zasadach będzie można...

Z A P R O S Z E N I E
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW KOŁO...

Zapraszamy na baseny!
Zapraszamy na odkryte baseny - boisko przy stadionie - Strzegowo, ul. Sportowa...

X sesja Rady Gminy Strzegowo
I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że ...

Galerie

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota