Wiadomości

Szkolenie - Upowszechnianie informacji na temat ASF...
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku zaprasza rolników na bezpłatne szkolenie...

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty...
Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości...

DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE...
W Gminie Strzegowo został uruchomiony punkt bezpłatnej pomocy prawnej. Porady...

XV sesja Rady Gminy Strzegowo
I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że ...

XIV sesja Rady Gminy Strzegowo
I N F O R M A C J A Przewodnicząca Rady Gminy Strzegowo informuje, że ...

Informacja
Gmina Strzegowo informuje, że posiada do sprzedaży uzbrojone działki...

Z a p r o s z e n i e
Grupa seniorów „SAMO – DZIELNY SENIOR„ W ramach...

Kampania społeczna „Biała Wstążka”- STOP...
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie wraz z Miejskim Ośrodkiem...

Galerie

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota