Zabytki

Strzegowo: Kościół pw. św. Anny

Kościół pw. św. Anny w Strzegowie powstał w 1756 r. Jest zbudowany z drewna. Kościół ma konstrukcję zrębową, wewnątrz wzmocniony liścicami, oszalowany, na podmurówce z kamieni polnych. Od południa przy nawie i od północy przy prezbiterium znajdują się kruchty. Osiemnastowieczny ołtarz główny został gruntownie odnowiony w 1959 roku. Przy kościele znajdują się dzwonnica z XIX w. i dwa okazałe dęby, które według legendy zasadził sam król Kazimierz Wielki.

W roku 2008 rozpoczęła się rewitalizacja kościoła.

Kościół pw. św. Anny - widok od strony wschodniej

Drogiszka: Kościół pw. św. Krzyża

Kościół pw. św. Krzyża

Strzegowo: cmentarz żydowski

Na głównej tablicy widnieje napis: "Żydom Strzegowa rozstrzelanym, powieszonym i zgazowanym przez hitlerowskich ludobójców w latach 1941-1943". Pierwsi Żydzi zaczęli się osiedlać w Strzegowie około 1775 roku. Cmentarz żydowski w Strzegowie został założony w XIX wieku. Połozony jest na południowy-zachód od miejscowości przy drodze do Radzanowa. Ostatni znany pochówek odbył się w 1941 roku. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. Na powierzchni 0,2 hektara zachowało się 15 nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1911 roku (należy do Jakuba Halewi). Macewy wykonano z piaskowca z zachowanymi zdobieniami i inskrypcjami w języku hebrajskim, jidysz oraz polskim. Cmentarz jest ogrodzony murowanym ogrodzeniem. Po wojnie na cmentarzu wystawiono pomnik poświęcony pamięci pomordowanym w wojnie Żydom. W kwietniu 2004 r. przeprowadzono prace porządkowe na cmentarzu.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota