Pomniki przyrody

Położenie obiektuKrótka charakterystyka
Strzegowo - teren parafii rzymsko-katolickiej (przy starym Kościele) 2 dęby o obwodach 610 cm i 513 cm i wysokości 20 m
Radzimowice - teren parku wiejskiego 4 egzemplarze dębu szypułkowego o obwodach 400 cm, 263 cm, 260 cm, 390 cm oraz wysokości 23 m, 22 m, 22 m i 20 m
Rydzyn Włościański Jałowiec pospolity z pięcioma pniami o obwodach od 24 do 96 cm i wysokości 9 m
Niedzbórz-Drogiszka - drzewostan otaczający zabytkowy kościółek przy drodze z Niedzborza do Bud Sułkowskich 28 lip drobnolistnych o obwodach od 52 do 303 cm i wysokości 18 m;
2 egz. dębu szypułkowego o obwodach 413 i 314 cm oraz wysokości 18 m;
2 egz. sosny pospolitej o obwodach 272 i 232 cm i wysokości 14 m
Budy Sułkowskie Głaz narzutowy o obwodzie przy ziemi 1070 cm i wysokości 130 cm
Giżyn Lipa drobnolistna o obwodzie 480 cm i wysokości 17 m
Unikowo 2 jesiony o obwodach pnia na wys. 1,3 m - 408 cm i 264 cm oraz wysokości 20 m;
buk pospolity o obw. pnia na wys. 1,3 m - 276 cm i wysokości 19 m
Kowalewko Kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia na wys. 1,3 m - 332 cm i wysokości 20 m
Mdzewo Jałowiec pospolity o obwodzie na wysokości 1,3 m - 450 cm i wysokości 7 m
Giełczyn Wiąz szypułkowy o obwodzie pnia na wysokości 1,3 m - 405 cm i wysokości 25 m
Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota