Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystyczne w Gminie Strzegowo:

1. Gospodarstwo Agroturystyczne "Arka"

Anna i Wiesław Gralewicz

Rydzyn Włościański, tel. (23) 613-09-63

2. Gospodarstwo Agroturystyczne "Grabina"

Lilianna Rogowska

Nowiny Giżyńskie, tel. 606 470 398

3. Hubert Piotr Zmysłowski

Aleksandrowo 4, tel. 507 463 655

wicio.zmyslowski@gmail.com


4. Gospodarstwo Agroturystyczne "Bona  Astra"

Staroguby 10

Tel.: 23 613 07 49, 661 05 84 84, 885 05 84 84, starad.aj@ope.pl


5. Andrzej Murzynowski Gospodarstwo Agroturystyczne

Rydzyn Szlachecki 12


 


Mapa turystyczna Gminy Strzegowo
Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota