Muzealia

Adres: ul. Wyzwolenia, 06-445 StrzegowoStrzegowskie Muzealia to miejsce, w którym gromadzone są eksponaty służące jako przedmioty codziennego użytku w minionych stuleciach.

Przy Muzealiach działa sekcja archiwalno-historycznej "Ocalić od zapomnienia".

Kilkunastoosobowa grupa młodzieży z miejscowego gimnazjum i z liceum intensywnie pracuje przy archiwizowaniu zdjęć i innych materiałów o wartości historycznej. Zbierają zdjęcia oraz inne materiały o wartościach historycznych: albumy rodzinne, czy pamiątki - np. stare przedmioty codziennego użytku, obrazy. Osoby starsze nie chcąc powierzać drogocennych skarbów swoim pociechom (lub wnukom) osobiście przynoszą je do biura sekcji, które mieści się w gminnych Muzealiach. Takie spotkania są źródłem niezapomnianych przeżyć i refleksji oraz dostarczają ciekawych informacji związanych z historią naszej gminy.

Oprócz tego, członkowie sekcji dokumentują wydarzenia, które miały i mają miejsca na terenie gminy. Fotografują i archiwizują obiekty, miejsca i przedmioty, którym grozi "zapomnienie". Praca jest sprawniejsza, dzięki podzieleniu się na grupy. Wydaje się, że godzina takich zajęć z powodzeniem zastępuje kilka godzin teoretycznych lekcji historii w szkole. Realizatorzy projektu zadbali, aby sekcja miała swój dobrze wyposażony "kącik" w Muzealiach.

Zbiór skanów rośnie i udowadnia, jak bogata jest historia tych ziem - naszej Ojczyzny... Opracowano - tymczasowo w formie cyfrowej - zbiór zdjęć kapliczek i krzyży przydrożnych z terenu naszej gminy, w przyszłości album oddający odwieczny "klimat" polskiej wsi (zwłaszcza tej mazowieckiej).

Ciągle odkrywają jakieś opuszczone domy na obrzeżach różnych wsi, a przy nich figurkę, albo krzyż...

W ramach zajęć jedna z grup pracuje przy katalogowaniu i archiwizowaniu gminnych zbiorów muzealnych.

Podjęte działania odnajdują prawdziwą historię naszych terenów: ona dotyczy miejsc, na których przebywamy każdego dnia, ludzi, którzy nas tu poprzedzali (w tym często przodków z naszych rodzin) i klimatów, jakie tu zastajemy. Warto więc zadbać o to, aby "jak najwięcej ocalić od zapomnienia".

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota