Stowarzyszenia

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ciekawą propozycją dla osób starszych w naszej gminie jest utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie ludzi, wyrwanie ich z marazmu, bezsilności, zachęcenie do działania w grupie, oderwanie od codzienności, zastanowienie się nad urozmaiceniem życia. Podczas zajęć słuchacze poznają ciekawych ludzi, wysłuchują prelekcji, mile i pożytecznie spędzają czas. Zadaniem UTW jest dostarczenie starszym mieszkańcom aktualnych wiadomości dotyczących gminy, powiatu i całego kraju, uzupełnianie wiedzy ogólnej i rozwijanie swoich zdolności.

W ramach spotkań tematycznych organizowane są wykłady, wystawy malarstwa, wieczory poezji, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, kina, wycieczki krajoznawcze, ogniska, wyprawy rowerowe, wieczorki taneczne, spotkania okolicznościowe- kultywowanie tradycji świątecznych.

Działania skierowaliśmy również w stronę mieszkańców całej gminy m.in. poprzez współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich w Niedzborzu, Sułkowie Borowym, Kowalewku, Mdzewie oraz Sułkowie Polnym.


Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo

Prezes: Mirosław Choroś

Skarbnik: Dariusz Pawłowski

Sekretarz: Zofia Kocot

Adres: ul. Wyzwolenia 15, 06-445 Strzegowo

Telefon: (23) 679-40-74

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota