Zakład Komunalny

Kierownik: Jerzy Brzeziński

Adres: Plac Wolności 32

Kod: 06-445 Strzegowo

Telefon: (23) 679-40-04 wew. 20

NIP: 569-17-42-355

REGON: 130954575

Liczba odbiorców wody: 1967

Liczba użytkowników kanalizacji: 1123

Informacja o punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych:

Najbliższy punkt zbierający zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny to:

Wernicki Piotr
ul. Płocka 15
06-450 Glinojeck

Punkt czynny:
poniedziałek-piątek, godz. 8.00-17.00
sobota, godz. 8.00-15.00
Tel.: (23) 674-05-03


Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegowo

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota