Gminny Ośrodek Kultury

Dyrektor: Ewa Maławska

Adres: ul. Wyzwolenia 4

Kod: 06-445 Strzegowo

Telefon: (23) 679-40-89

NIP: 569-171-69-26

REGON: 130501342

Gminny Ośrodek Kultury jest koordynatorem działalności kulturalno-oświatowej na terenie Gminy. Jednostkami wspomagającymi są:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Strzegowie z jedna filią oraz 12 świetlic OSP
- Liceum Ogólnokształcące w Strzegowie
- Gminazja w Strzegowie i Niedzborzu
- Szkoły Podstawowe w Strzegowie, Niedzborzu i Dąbrowie
- Przedszkole Samorządowe w Strzegowie

Przy GOK-u działają sekcje: plastyczna, taneczna, teatralna, hodowców gołębi.

Dla mieszkańców Gminy organizowane są:

- konkursy świąteczne: na najpiękniejszą pisankę i palmę wielkanocną
- "Spotkania z Mazowiecką Tradycją Ludową" - dożynki regionalne
- Dzień Babci i Dziadka
- topienie Marzanny
- Majówka
- "Parafiada" o uśmiech dziecka
- "Obchodzić Sobótkę"
- "Wielka Rewia Obiektów Pływających"
- "Pożegnanie wakacji"
- "Jasełka Bożonarodzeniowe"
- Wieczory muzyczno-poetyckie
- Spotkania o tematyce historycznej
- Wystawy malarstwa i rękodzieła ludowego
- Wystawa gołębi pocztowych
- Wyjazdy do kina lub teatru

GOK od 15 lat wydaje gazetę lokalną "W drodze do Emaus" w nakładzie 450 egzemplarzy.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota