Adamowo

Teren wsi pierwotnie pokrywał las, który na początku XIX wieku zaczęto trzebić, powstało wtedy kilka chat drwali zajmujących się wycinką i wypalaniem węgla drzewnego. Takie "leśne" domy powszechnie w Polsce nazywano wtedy "budami". Jeden z osadników miał zapewne na imię Adam i stąd właśnie na mapie Królestwa Polskiego z 1839 roku można odnaleźć miejscowość oznaczoną jako Adamowe Budy. Z czasem przyjęła się współczesna nazwa.

Miejscowość należała do gminy Ratowo i jest wymieniona w spisie wsi należących do tej gminy z 1888 roku. Bardziej szczegółowe dane pochodzą z 1900 roku, w tym czasie było tu 7 domów i 96 mieszkańców, obszar wsi wynosił 367 mórg.

W 1921 roku przeprowadzono pierwszy spis powszechny, według niego było tu 14 domów i 100 mieszkańców, wszyscy byli Polakami i katolikami


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota