Augustowo

Jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku lasy pokrywały tereny na północ i północny-wschód od Strzegowa, był to obszar należący do dóbr ziemskich Strzegowo.

Osada w tym miejscu powstała dopiero w latach osiemdziesiątych XIX wieku, gdy wycięto las i powstał tu folwark ziemski należący do dóbr Strzegowo. Jest on notowany po raz pierwszy w 1890 roku.

Na przełomie XIX i XX wieku ziemia folwarczna została rozparcelowana i powstała wieś Augustowo. Według danych z 1921 roku było tu 13 domów i 70 mieszkańców. Miejscowość należała do gminy Unierzyż.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota