Giżynek

Giżynek powstał między 1531 a 1538 rokiem. Spis z 1531 roku nie uwzględnia jeszcze tej miejscowości, za to spis z 1538 roku informuje o wsi Gischino Parva. Ta osada powstała z wydzielenia pewnych gruntów ze wsi Giżyno. W 1538 roku właścicielami wsi byli: Jan Koszek, Andrzej, Jan i Grzegorz, Andrzej Skorupka i Mikołaj Mroczek. Giżynek był zaściankiem szlacheckim, własność podzielona była między wielu drobnych posiadaczy. W 1578 roku byli to: Mateusz, Grzegorz, Stanisław, Albert Koszol, Jan i Andrzej Dmossowie, Jan, Albert, wdowa po Andrzeju, Albert Sey oraz Albert Mroczek.

Również w następnych latach dziedziczyły tu drobne rody szlacheckie. Z czasem część rycerzy z tej wsi przyjęła nazwisko Gizińscy herbu Dołęga. Herb wskazuje na pokrewieństwo z wieloma innymi rodami w tej okolicy.

Gizińscy dziedziczyli w tej wsi aż do XVIII wieku. Nie zachowały się prawie żadne dane o tym rodzie, raczej nie opuszczali oni swojej wsi, nawet na elekcje królewskie. Jednak nie dla wszystkich starczało ziemi w przeludnionej wsi i część z nich wyemigrowała do Warszawy i na Ruś. Doszli tam do majątku, posiadali dwory w Warszawie i wsie na Rusi. Gizińscy zawsze podkreślali, że pochodzą właśnie z Gizinka.

Ich kuzyni mieszkali w Gizinku, ale poprzez liczne koligacje rodzinne dziedziczyły tu inne rody. Według danych z końca XVIII wieku oprócz Gizińskich notowano tu również: Chudzyńskich, Gadomskich, Humięckich, Rachockich oraz cześnikowicza Kobylnickiego. Był, więc Giżnek, typowym zaściankiem szlacheckim.

Według danych z 1827 roku było tu 12 domów i 103 mieszkańców. Obszerny opis wsi zanotował Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z końca XIX wieku. Gizinko w dawnych czasach Gizino Mniejsze przezwane Gizinek, dymów 17, ludność 162, obszar razem z przyległościami poniżej wyszczególnionymi Gizinkiem-Zabiele około włók 24, położone nad rzeką Wkrą po lewej stronie, graniczy z Koskowem kmiecym, z Gizinem, z rzeką Wkrą i Unierzyżem. Własność cząstkowa, część znaczniejsza tylko Gizińskiego. Gizinko-Zabiele w ograniczeniu Gizinka jako przyległość od strony północno-wschodniej Gizinka położona, dymów 6, ludność 84. Te wioski w dawnych czasach położone były w ziemi zawkrzeńskiej, grunta żytnie p piaszczyste i sapowate w małej ilości; na Gizinku mocniejsze i w mniejszej jeszcze na Gizinie; łąk rozmaitej dobroci w ogóle ilość dostateczna, bory w części z dawnych obszerne pozo stały, ale i te niszczą do reszty, prócz kilku włók w Gizinku, zagajnikiem nazwanych. W łąkach lądowych na Gizinku ruda żelaza.

W okresie międzywojennym była to średniej wielkości osada. W 1921 roku w tej wsi (Giżinek) naliczono 15 domów i 134 mieszkańców.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota