Ignacewo

Na początku XIX wieku właściciele ziemscy w Królestwie Polskim często tworzyli nowe osady na zasadzie wydzierżawiania ziemi chłopom-kolonistom. Zawierano umowę dzierżawną i chłopi nie musieli świadczyć pańszczyzny. Takie osady zwany wtedy koloniami. Właśnie w ten sposób powstało Ignacewo. Nazwa powstała od imienia "Ignac". Założycielami osady byli dziedzice Niedzborza, ponieważ to do nich należał te teren.

Na mapie Królestwa Polskiego z 1839 roku można odnaleźć niewielką osadę pośród lasów zwaną Ignacewo kolonia. W czasie uwłaszczenia 1864 roku ziemia dworska została przekazana chłopom na dziedziczną własność i powstała samodzielna wieś w gminie Dąbrowa. Powstało tu 6 gospodarstw rolnych na 156 morgach ziemi. Według danych z 1882 roku było tu 9 domów i 94 mieszkańców, oraz 194 morgi "gruntu dobrego", w tym 7 mórg nieużytków.

W 1921 roku w tej wsi było 10 domów i 73 mieszkańców. Wieś należała do gminy Dąbrowa w powiecie mławskim.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota