Józefowo

Józefowo powstało w pierwszej połowie XIX wieku w ramach dóbr ziemskich Niedzbórz. W latach dwudziestych, bądź trzydziestych XIX wieku wybudowano tu zabudowania folwarczne. Na mapie Królestwa Polskiego z 1839 roku można znaleźć te zabudowania, ale nie miały one jeszcze nazwy, zapisano je jako "do Drogiszki B." (Budy). Osada związana była z folwarkiem w Drogiszce, należącym do dóbr niedzborskich, być może była tu jakaś chata pasterska.

Nazwa Józefowo pojawia się dopiero w drugiej połowie XIX wieku, zapewne pochodzi od imienia któregoś z chłopów folwarcznych, którzy tu mieszkali. Był tu folwark liczący w 1882 roku 3 domy i 31 mieszkańców. Cały folwark liczył 1 589 mórg obszaru.

Na przełomie XIX i XX wieku ziemia folwarczna została rozparcelowana i powstała samodzielna wieś. W 1921 roku w tej miejscowości naliczono 23 domy i 135 mieszkańców. Wieś należała do gminy Dąbrowa.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota