Łebki

Nazwa tej miejscowości powstała od dawnego imienia "Łapka". Nazwę tą zapisywano w przeszłości jako Lepkowo, Lapkowo, Lepky. Współczesna nazwa pojawiła się dopiero w końcu XVIII wieku.

Początki tej miejscowości sięgają 1437 roku, wtedy to po raz pierwszy wymienia się nazwę w czasie transakcji sprzedaży-kupna ziemi między rycerzami. W połowie XV wieku było już wielu rycerzy dziedziczących w tej wsi. Wymienia się Mikołaja, Wielisława, Jana, Szczepana, Wawrzyńca, Świętosława, Niemierzę oraz wielu innych. Podział wsi na niewielkie części trwał przez cały XV i początek XVI wieku. W 1531 roku wśród właścicieli byli: Mikołaj Wierszon, Wojciech Płochetczyc, Jakub Przyrowa, Mikołaj, Mikołaj Kosiesza, Aleksy syn Stanisława, Dadźbog, Jakub i Filip, Jakub Saszmiel, Wojciech Wierszon, Jan Kor i Jan Sułkowski. Tak więc Łebki (ówcześnie Łapki) były zaściankiem szlacheckim.

Z czasem miejscowy ród szlachecki przyjął nazwisko Łepkowscy (alias Łębkowscy) herbu Dąbrowa. Tworzyli oni zaścianek pełen drewnianych dworów. Z czasem coraz więcej szlachty z innych rodzin mieszkała w tej wsi, dzieląc grunta na coraz mniejsze części. Efektem było ogromne rozdrobnienie ziemi. Spis właścicieli ziemskich z 1783 roku informuje o następujących właścicielach ziemskich w tej miejscowości: Długołęccy, Kołakowscy, Kowalewscy, Mączewscy, Paproccy, Pokrzywniccy, Rykaczewscy, Satkowscy, Tańscy, Wąsowscy. Tak, więc ziemia podzielona była między jedenaście rodów. W każdej chacie (dworze) mieszkała inna rodzina szlachecka.

W 1827 roku było tu 22 domy i 139 mieszkańców. Przez cały XIX wieku Łebki nadal były zaściankiem szlacheckim. Ukaz uwłaszczeniowy nie wiele zmienił w tej wsi. W 1864 roku Łebki włączono do gminy Regimin. W 1884 roku naliczono tu 23 domy i 176 mieszkańców. Obszar wsi wynosił 319 mórg, była tu karczma. Natomiast w 1921 roku w tej wsi było 28 domów i 165 mieszkańców.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota