Mączewo

Nazwa tej miejscowości pochodzi od dawnej nazwy osobowej "Mącz". Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1409 roku (Manczewo), wtedy to kroniki zanotowały rycerza Gawrzyła z Mączewa. W latach 1415-1417 notuje się Jana z Mączewa, a w połowie XV wieku dziedziczyli bracia: Stanisław, Jakub, Maciej i Mikołaj. Syn Jakuba niejaki Łukasz jest notowany jako student w Krakowie w latach 1467-1476, gdzie uzyskał tytuł bakałarza sztuk. W końcu XV wieku dziedziczyli tu bracia: Łukasz i Grzegorz z Mączewa.

Według spisu podatkowego z 1531 roku właścicielami wsi byli: Jan Ładej, Maciej Paluch, Jan, Grzegorz, Mikołaj Przeklota, Wawrzyniec Kościen, wdowa Kosnowa, Grzegorz, Jan, wdowa Godzanowa, Wojciech syn Macieja i Mikołaj Paciorek.

W 1578 roku wśród dziedziców wymienia się: Mikołaja, Grzegorza Pacziorka, Jana, Wacława Grodzana, Mateusza, Jana oraz Pawła. W tym czasie wieś podzielona była na dwie części na Mączewo Wielkie i Mączewo Małe. Miejscowa szlachta używała herbu Bem i przyjęła za czasem nazwisko Mączewscy. Nie wiele wiadomo o tym rodzie z okresu I Rzeczpospolitej, ale w czasach zaborów, gdy legitymowano (potwierdzano) szlachtę polską, okazało się, że jest to dosyć liczny ród.

Mączewo musiało doznać jakiś wielkich zniszczeń w czasie XVII lub XVIII wieku, ponieważ spis właścicieli ziemskich z końca XVIII wieku wspomina o czterech właścicielach ziemskich (Giziński, Kocięcki, Mączewski i Zalewski), ale przy każdym nazwisko jest dopisane "deserta", co oznacza, że wieś była nie zamieszkała. Był to pusty obszar, najpewniej były tu tylko pola uprawne. Wieś odrodziła się na początku XIX wieku. W 1827 roku było tu już 14 domów i 95 mieszkańców. Natomiast w 1885 roku naliczono 12 domów i 91 mieszkańców. Mączewo liczyło 380 mórg ziemi, w tym 180 mórg ziemi orne. Grunta te były: piaszczyste i sapowate, łąki podmokłe. Wieś była zamieszkała przez drobną szlachtę. Był to, więc zaścianek szlachecki.

W 1921 roku było tu 13 domów i 95 mieszkańców. Mączewo należało do gminy Unierzyż.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota