Rudowo

Rudowo powstało w początkach XIX wieku. Pierwsze dane o jej istnieniu można odnaleźć w Tabelli Miast i Wsi Królestwa Polskiego z 1827 roku. Było tu w tym czasie 8 domów i 54 mieszkańców. W 1864 roku nastąpiło uwłaszczenie ziemi dworskiej.

W 1887 roku było tu 6 domów i 127 mieszkańców oraz 201 mórg ziemi. Natomiast w 1921 roku było tu 15 domów i 86 mieszkańców, wieś należała do gminy Mostowo.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota