Rydzyn Szlachecki

Rydzyn Szlachecki należy do jednej ze starszych osad w okolicy. Wieś istniała zapewne już w XIII wieku i początkowo była to osada należąca do księcia. W 1304 roku książę Bolesław II nadał Rydzyn (Redzino) rycerzowi Janowi. Od tej pory była to osada rycerska. Kolejne dokumenty pochodzą dopiero z lat 1436-1441, wtedy to Mikołaj Niedarski z Niedarzyna kasztelan sierpski występuje w dokumentach jako właściciel wsi (Redzyno).

W 1441 roku wspomniany Mikołaj sprzedał Rydzyn za 300 kop groszy Mieczkowi z Żochowa. Mieczko z Żochowa niedługo był właścicielem, ponieważ już w 1443 roku zamienił tą wieś na Kuchary z Adamem z Kuchar.

Adam z Kuchar również nie dziedziczył tu zbyt długo, w 1454 roku właścicielem był już Adam z Witosławic. Natomiast w końcu XV wieku jako właściciela wymienia się Jakuba z Gościmina. Tak, więc Rydzyn często zmieniał właścicieli. Spis podatkowy z 1531 roku informuje, że było tu 9 włók ziemi uprawianej przez kmieci oraz 1 włóka ziemi folwarcznej. Wśród właścicieli byli: Maciej, Szczepan i wdowa po Krzysztofie.

W następnych latach ród rycerski mieszkający w Rydzynie przyjął nazwisko Rydzyńskich. Spis podatkowy z 1578 roku informuje, że wieś podzielona była między dwa rody, w większej części dziedziczyli Rydzyńscy, w ich części było 6 włók ziemi uprawnej, mieszkali tu kmiecie, zagrodnicy, rzemieślnicy, był też młyn. Niewielki obszar należał do Molskich (1 i ? włóki), w tej części mieszkali zagrodnicy i jeden rzemieślnik.

Z czasem Rydzyn został zaściankiem szlacheckim, z wieloma dworami, dziedzicami i licznymi podziałami ziemi dworskiej.

W końcu XVIII wieku był to nadal zaścianek szlachecki Dziedziczyły tu następujący szlachcice: Babecki, Bońkowski, Miączyńscy, Molscy, Olszewski, Rydzyńscy, Woynowski i Zakrzewski. Stan rozdrobnienia własności między poszczególne rody szlacheckie trwał również w XIX wieku.

W 1827 roku było tu 22 domy i 228 mieszkańców. Opis miejscowości zawarty w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego informuje, iż był tu wiatrak, 35 domów i 514 mieszkańców oraz 1 885 mórg ziemi w tym 381 nieużytków, chłopi użytkowali 519 mórg.

W 1921 roku było w Rydzynie 72 domy i 529 mieszkańców, wieś należała do gminy Unierzyż , aż do tego czasu wszystkie źródła notują istnienie tylko jednej wsi Rydzyn. W okresie międzywojennym były tu dwa sklepy spożywczy: B. Pawłowskiego i M. Kowalewskiego, był też wiatrak T. Lewandowskiego.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota