Zabiele

Zabiele było w przeszłości częścią większego obszaru zwanego Gizinem oraz Gizinkiem. Taki opis Gizinka z 1880 roku zamieszczono w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego. Gizinko w dawnych czasach Gizino Mniejsze przezwane Gizinek, dymów 17, ludność 162, obszar razem z przyległościami poniżej wyszczególnionymi: Gizinkiem-Zabiele. Tak więc Zabiele było początkowo "przyległością" sąsiadujących zaścianków szlacheckich, powstało w połowie XIX wieku.

Według opisu wsi z 1895 roku, należała ona do gminy i parafii. Było tu 6 domów, 81 mieszkańców i 164 morgi ziemi.

Według danych z 1921 roku była to kolonia w gminie Unierzyż licząc 6 domów i 65 mieszkańców.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota