Komunikacja

Przez teren Gminy z północy na południe przebiega droga krajowa nr 7 Gdańsk-Warszawa. Stanowi ona główny ciąg komunikacyjny, na który nakłada się jednocześnie ruch międzynarodowy, krajowy, regionalny i lokalny.

Łączna długość dróg powiatowych wynosi ok. 87 km. Nadrzędny układ dróg w Gminie o dł. ok. 94 km stanowią w całości drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej. Są to jednak drogi o wąskich jezdniach i często bez poboczy. Stan techniczny tych dróg jest stosunkowo słaby. Drogi gminne o łącznej długości ok. 523 km stanowią uzupełnienie układu drogowego Gminy i obejmują mniejsze wsie i zabudoę rozproszoną. Drogi te mają w większości nawierzchnię nie utwardzoną - żwirową lub gruntową. Tylko ok. 15% posiada nawierzchnię bitumiczną.

W zakresie komunikacji zbiorowej głównym przewoźnikiem jest PKS obsługujący większość miejscowości na terenie Gminy. Prywatna komunikacja nie występuje.

Magistralna linia kolejowa E-65 nie obsługuje bezpośrednio terenu gminy. Przebiega przez tereny gmin sąsiednich: Ciechanów, Regimin i Stupsk. Najbliższe stacje kolejowe zlokalizowane są w Ciechanowie (ok. 30 km) i Mławie (ok. 27 km od Strzegowa).

Na terenie gminy jest jedna stacja paliw przy drodze krajowej Nr 7 w Strzegowie i pięć punktów sprzedaży paliw zlokalizowanych w miejscowościach: Strzegowo, Niedzbórz, Unierzyż, Dąbrowa, Staroguby.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota