Energetyka

Odbiorcy energii elektrycznej na terenie Gminy zasilani są systemem sieci 15 kV z trzech stacji 110/15 kV. Są to: GPZ Mława - 50%, GPZ Ciechanów - 30% i GPZ Raciaż - 20%.

Łączna długość linii 15 kV na terenie Gminy wynosi 176 km. Są to głównie linie napowietrzne o przekrojach 70 mm2, 50 mm2, 35 mm2 i 25 mm2.

Długość linii kablowych wynosi zaledwie 7 km. Linie kablowe występują jedynie w rejonie zwartej zabudowy. Z sieci 15 kV zasilane są 144 stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Zdecydowanie przewaąają; stacje typu STS 20/100 o mocy transformatorów 63 kV i 100 kV. Ze stacji 15/0,4 kV zasilana jest sieć niskiego napięcia doprowadzajaąca energię elektryczną do poszczególnych odbiorców na terenie Gminy. Łączna długość sieci niskiego napięcia wynosi ok. 212 km. Zdecydowanie występują; linie napowietrzne (201 km). Linie kablowe o łącznej długości 11 km występują w rejonach zwartej zabudowy.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota