Gospodarka grzewcza

W Gminie nie funkcjonują żadne kotłownie komunalne ani lokalne. Budynki przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła (instalacje centralnego ogrzewania z kotłowni indywidualnych i piece węglowe). Głównym paliwem stosowanym do ogrzewania mieszkań i budynków użyteczności publicznej oraz w celach pobytowych jest węgiel - 79,9%, drewno - 11%, olej opałowy - 3,3%, gaz płynny - 5,8%, a także energia elektryczna.

Wg spisu powszechnego z 2002 roku w centralne ogrzewanie wyposażone są 1323 gospodarstwa domowe, z pieców korzysta ok. 655 domów zabudowy jednorodzinnej. Do przygotowywania posiłków wykorzystywany jest gaz płynny propan-butan (z butli), którego wykorzystanie ocenia się na ok. 89%, tj. 1855 gospodarstw, średnio ok. 170 dm3/rok na odbiorcę. Budynki użyteczności publicznej (Urząd Gminy, szkoły, internat) posiadają kotłownie na olej opałowy.

Gmina nie jest podłączona do krajowego systemu gazociągów.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota