Budownictwo i zasoby mieszkaniowe

Sieć osadnicza na terenie Gminy charakteryzuje się znacznym rozproszeniem, stanowią ją głównie siedliska rolnicze. Na obszarze Gminy występuje głównie zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Największe skupiska zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej występują w miejscowościach Strzegowo, Niedzbórz, Dąbrowa, Kowalewko i Mdzewo. Skupiona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dominuje w Strzegowie.

Zasoby mieszkaniowe wg danych statystycznych wynosiły w 2002 roku ok. 2300 mieszkań, w tym 2097 zamieszkałych stale lub czasowo, o pow. użytkowej ok. 171, 3 tys. m2. Około 13,9% zasobów mieszkaniowych zostało wybudowanych przed 1945 rokiem, a 39,8% w latach 1945-1970.

Ilość mieszkań zamieszkanych wybudowanych przed 1918 r. to 59, w latach 1918-1944 - 233, 1971-1978 - 415, 1979-1988 - 349, 1989-2002 - 197 mieszkań. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w 2002 roku wynosiła 82 m2, a powierzchnia przypadająca na 1 mieszkańca - 21 m2. Mieszkania nowo budowane posiadają przeciętna powierzchnię ok. 117-120 m2. W Gminie jest obecnie ok. 2070 mieszkań zamieszkałych stale, średnia liczba osób w mieszkaniu to 4.


Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota