Rada Gminy: Kadencja 1990-1994

Kadencja 1990-1994

Nazwisko i imię Miejsce zam. Funkcja
Banasiak Stanisław Pokrytki  
Bledzewski Teofil Strzegowo-Osada  
Brzeziński Winicjusz Kuskowo-Glinki  
Dąbrowski Ignacy Budy Zofijki  
Gregorczyk Sławomir Rydzyn Włościański  
Gryszpanowicz Franciszek Mdzewko  
Jagodziński Jerzy Niedzbórz  
Jaszczyk Jerzy Sułkowo Polne Wiceprzewodniczący
Jaszczak Stanisław Strzegowo-Osada  
Karwowski Jerzy Unierzyż  
Karpiński Tadeusz Strzegowo-Osada  
Łepkowska Ewa Giżyn  
Markiewicz Jan Czarnocin  
Miączyński Jerzy Strzegowo-Osada Przewodniczący
Mioduszewski Stanisław Mdzewo  
Miłek Roman Drogiszka  
Popek Wiesław Chądzyny-Kuski  
Skorupski Eugeniusz Dąbrowa  
Sokołowska Anna Kowalewko  
Stępkowski Jan Strzegowo-Osada Wiceprzewodniczący
Zalewski Wiesław Łebki Wójt Gminy
Zdunkiewicz Jan Strzegowo-Osada  

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota