Komisje Rady Gminy: Kadencja 1994-1998

Kadencja 1994-1998:

Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Rolnictwa:

Nazwisko i imię Funkcja
Jaszczyk Jerzy Przewodniczący
Merchel Roman Z-ca Przewodniczącego
Markiewicz Jan Sekretarz
Gryszpanowicz Franciszek Członek
Kwiatkowski Stanisław Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

Nazwisko i imię Funkcja
Bergoldz Ireneusz Przewodniczący
Zdunkiewicz Jan Z-ca Przewodniczącego
Jagodziński Jerzy Sekretarz
Dąbrowski Ignacy Członek
Kulas Danuta Członek

Komisja Rewizyjna:

Nazwisko i imię Funkcja
Nowakowski Tadeusz Przewodniczący
Gralewicz Leszek Z-ca Przewodniczącego
Banasiak Stanisław Sekretarz

Komisja Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego:

Nazwisko i imię Funkcja
Karwowski Jerzy Przewodniczący
Skorupski Eugeniusz Z-ca Przewodniczącego
Kurnicki Ryszard Sekretarz
Miłek Roman Członek
Mioduszewski Stanisław Członek

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota