Komisje Rady Gminy: Kadencja 1990-1994

Kadencja 1990-1994:

Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Działalności Gospodarczej oraz Mienia Komunalnego:

Nazwisko i imię Funkcja
Bledzewski Teofil Przewodniczący
Jagodziński Jerzy Członek
Jaszczak Stanisław Członek
Sokołowska Anna Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Ochrony Środowiska:

Nazwisko i imię Funkcja
Popek Wiesław Przewodniczący
Karpiński Tadeusz Członek
Łepkowska Ewa Członek
Stępkowski Jan Członek

Komisja Rewizyjna:

Nazwisko i imię Funkcja
Zdunkiewicz Jan Przewodniczący
Banasiak Stanisław Członek
Dąbrowski Ignacy Sekretarz

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej:

Nazwisko i imię Funkcja
Skorupski Eugeniusz Przewodniczący
Mioduszewski Stanisław Członek
Miłek Roman Członek
Jaszczyk Jerzy Członek

Komisja Rolnictwa:

Nazwisko i imię Funkcja
Karwowski Jerzy Przewodniczący
Brzeziński Winicjusz Członek
Gregorczyk Sławomir Członek
Gryszpanowicz Franciszek Członek

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota