Zasady segregacji odpadów

 

Uwaga nowe zasady segregacji odpadów!!!

do żółtych worków  przeznaczonych na tworzywa sztuczne można segregować opakowania wielomateriałowe

np. kartony po mleku czy napojach

Pojemnik lub worek

Wrzuca się

Nie wrzuca się

Uwagi

PAPIER I TEKTURA

 

 • gazety i czasopisma
 • zeszyty i książki
 • opakowania z papieru i tektury
 • katalogi, prospekty foldery
 • papier szkolny i biurowy
 • papier pakowy

 

 • papieru foliowego, parafinowego, powlekanego tworzywami sztucznymi oraz guma i tekstyliami
 • zabrudzonego papieru
 • kalki maszynowej
 • opakowań wielomateriałowych (tetrapaki – kartony po sokach i mlekach)
 • papierów ściernych
 • resztek tapet
 • zużytych samochodowych uszczelek papierowych
 • tekstyliów
 • opakowań metalowych, szklanych i z tworzywa sztucznych
 • opakowań papierowych po chemikaliach, materiałach budowlanych i paszach

 

 

Makulatura nie może być mokra oraz z papierem nie mogą trafiać żadne zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne czy mikrobiologiczne

SZKŁO OPAKOWANIOWE

 • butelki szklane
 • słoiki

 

 • szkła płaskiego (szyby okienne i samochodowe) – szkła zbrojonego
 • luster
 • szkła kryształowego
 • naczyń żaroodpornych
 • żarówek, świetlówek
 • kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych

 

Nie wrzucać szkła stłuczonego i zabrudzonego

OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PET)

 • butelki plastikowe po napojach typu (PET)
 • puszki aluminiowe po napojach
 • wielomateriałowe np. kartony po mleku i napojach

 

 • opakowań i butelek po olejach i smarach
 • opakowań po środkach chwasto-  i owadobójczych
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki folie

muszą być czyste i suche

Nie wrzucać opakowań po medykamentach

ODPADY ZIELONE

 • trawa
 • chwasty
 • liście
 • gałęzie
 • nasiona
 • owoce
 • warzywa
 • trociny i kora

 

 • odpadów kuchennych mięsnych
 • kości zwierząt i padliny
 • drewna impregnowanego
 • odchodów zwierzęcych
 • popiół z węgla kamiennego

 

 

Wszystkie inne odpady, których nie można przyporządkować do żadnego worka przeznaczonego do segregacji odpadów, należy wyrzucać do pojemników przeznaczonych dla zmieszanych odpadów komunalnych.

Zużyte baterie, akumulatory przenośne, przeterminowane leki - wrzucamy do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, obiektach użyteczności publicznej, sklepach i aptekach na terenie Gminy Strzegowo.

Właściciel nieruchomości zostanie rozliczony z obowiązku segregacji odpadów, jeżeli przy każdej zbiórce w ciągu roku przekaże minimum 2 asortymenty (opakowania z tworzyw sztucznych, szkło opakowaniowe). Powyższe informacje potwierdzi podmiot odbierający odpady komunalne.

 

 

Na terenie Gminy Strzegowo zabrania się umieszczania zmieszanych odpadów komunalnych w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki. Podmiot odbierający odpady zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne.

 

 

Zapotrzebowanie na worki do segregacji należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Strzegowo

 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy zgłaszać:

1) pisemnie,

2) telefonicznie 23 679 40 60 w 20

3) drogą mailową – zkstrzegowo@strzegowo.pl

 

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota