Rada Gminy: Kadencja 2014-2018

 

 • Wojciech Rejner                                      Przewodniczący
 • Alina Barbara Robakiewicz-Peć        Wiceprzewodnicząca
 • Urszula Ewa Skrobisz                        Wiceprzewodnicząca
 • Sławomir Podlecki                             Wiceprzewodniczący
 • Jarosław Pisarek
 • Przemysław Pałuba
 • Dariusz Józef Charzyński
 • Adam Papierzyński
 • Renata Dobrzyńska
 • Monika Witkowska
 • Jan Markiewicz
 • Marta Barcikowska
 • Grażyna Dzierzęcka
 • Roman Gosik
 • Krystyna Zając
Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota