Zajęcia w Gminnej Bibliotece

W ciągu minionego już roku szkolnego 2014/15 Gminna Biblioteka tradycyjnie prowadziła zajęcia biblioteczne z najmłodszymi uczniami Szkoły Podstawowej. Gościliśmy wymiennie  każdego tygodnia klasy pierwsze wraz z Paniami: Andżeliką Biranowską, Beatą Gawryszewską i Krystyną Zając, klasy drugie z Paniami : Ireną Pawłowską i Agnieszką Paubą oraz klasę trzecią z Panią Magdaleną Celmer. Mieliśmy również zaszczyt gościć dzieci z Samorządowego Przedszkola. Wszystkim bardzo dziękujemy za szczególne zaangażowanie w rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych . Dla nas to niezwykle istotne, gdyż „czym skorupka za młodu…”. Mamy nadzieję, że te nasze wspólne spotkania przyczynią się do przełamania „strachu” przed książką, instytucją biblioteki  i  … nami- bibliotekarkami.

Zajęcia w Gminnej Bibliotece

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota