Rada Gminy: Kadencja 2018-2023

 

 

 • Monika Witkowska                                    Przewodnicząca
 • Marta Barcikowska                                Wiceprzewodnicząca
 • Bogumił Lubański                                  Wiceprzewodniczący
 • Grażyna Dzierzęcka                            
 • Roman Gosik
 • Kamil Kruszewski
 • Jan Markiewicz
 • Przemysław Pałuba
 • Adam Papierzyński
 • Jarosław Pisarek
 • Sławomir Podlecki
 • Alina Barbara Robakiewicz-Peć
 • Urszula Ewa Skrobisz
 • Tomasz Stańczak
 • Dariusz Sychowski
Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
wrota