Poradnik interesanta

Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w pokoju nr 7, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Do 4 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Forma załatwienia sprawy:
- Przybycie na przetarg i okazanie wpłaty wadium zgodnie z warunkami na ogłoszeniu.

- Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

1) Art. 34, art. 35, art. 37 ust. 1, art. 38 - 41, art. 62, art. 67, art. 70 - 72, art. 136, art. 212 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U Nr 261 poz. 2603).

2) Rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U Nr 207 poz. 2108).

Uczestnik przetargu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku odbytego przetargu może złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzonym przetargiem do Wójta Gminy Strzegowo.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota