Poradnik interesanta

Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym w drodze bezprzetargowej

1. Wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z następującymi załącznikami:

a) w przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości zabudowanej oświadczenie, że strona wybudowana z własnych środków finansowych lub nabyła w drodze umowy nakłady znajdujące się na nieruchomości,

b) w przypadku zbycia zabudowanej nieruchomości - pozwolenie na budowę lub decyzję zakończenia budowy.

Wniosek o sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym w drodze bezprzetargowej należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Nie podlega opłacie.

Do 3 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

1) Art. 693 - 709 Kodeksu Cywilnego.

2) Art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U Nr 261 poz. 2603).

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota