Poradnik interesanta

Przydział (zamiana) komunalnego lokalu mieszkalnego

Podanie o przydzielenie (zamianę) lokalu mieszkalnego zawierające opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej, rodzinnej i finansowej wnioskodawcy.

Wniosek o przydział (zamianę) komunalnego lokalu mieszkalnego należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Nie podlega opłacie.

Termin uzależniony jest od posiadania wolnego lokalu mieszkalnego oraz spełnienia przez wnioskodawcę przyjętych kryteriów przydziału.

1) Art. 4 i art. 20 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2005r. Dz. U Nr 31 poz. 266).

2) Uchwała nr XIX/159/2008 Rady Gminy Strzegowo z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

3) Uchwała nr XIX/158/2008 Rady Gminy Strzegowo z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowych Zasobów Gminy Strzegowo na lata 2008-2013"

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota