Poradnik interesanta

Potwierdzenie dokumentu za zgodnością z oryginałem

Nie dotyczy.

Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem dokonywane jest w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Opłata skarbowa w znakach wynosi 5 zł za każdą stronę. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie.

1) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

Potwierdzany jest tylko dokument wydany przez ewidencję działalności gospodarczej.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota