Poradnik interesanta

Oddanie nieruchomości w dzierżawę

1. Wniosek zawierający:
- numer działki,
- położenie działki,
- powierzchnię dzierżawy,
- cel dzierżawy.
2. W przypadku planowanej inwestycji kserokopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją nieruchomości wnioskowanej do dzierżawy.
3. W przypadku przedłużenia umów dzierżawy terenów, na których usytuowane są obiekty - ksero ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

4) W przypadku wniosku o dzierżawę terenu pod lokalizację obiektu kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek o oddanie nieruchomości w dzierżawę należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Nie podlega opłacie.

Do 2 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

1) Art. 693-709 Kodeksu Cywilnego.

2) Art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U Nr 261 poz. 2603).

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Wniosek o wydzierżawienie działki [pdf, 25.27 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota