Poradnik interesanta

Wydanie zaświadczeń o treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

1. Podanie o udostępnienie danych o podmiocie gospodarczym, zawierające:

a) imię i nazwisko, adres osoby składającej podanie.

b) imię i nazwisko przedsiębiorcy, o którym chcemy uzyskać informację.

c) numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, o którym chcemy uzyskać informację.

Wniosek o wydanie zaświadczeń o treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Opłata skarbowa wynosi 17 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia podania.

1. Art. 7 a ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota