Poradnik interesanta

Wydawanie zupełnego odpisu aktu stanu cywilnego

1) Podanie o wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Formalności związane z wydaniem zupełnego odpisu aktu stanu cywilnego załatwia się w pokoju nr 12. Sprawę załatwia Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 24.

Opłata skarbowa wynosi 33 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie po złożeniu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy:
1) Wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu.

1) Art. 80 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U z 2004r. Nr 161, poz. 1688)

2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U Nr 136, poz. 884, z późn. zm)

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota