Poradnik interesanta

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odmowa dokonania wpisu

1) Wypełniony wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1)

2) Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji z aktualnym adresem zamieszkania; osoby zagraniczne przedkładają paszport lub kartę pobytu

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej należy złożyć w pokoju nr 7. Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 tel. (023) 6794060, (023) 6794004 wew. 20.

Opłata administracyjna wynosi 100 zł. Opłatę uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Strzegowie: Bank Spółdzielczy w Strzegowie, konto Nr 30 8238 0009 0000 0648 2000 0001.

Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

1) Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Wniosek EDG-1 [pdf, 74.17 KB]

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota