Poradnik interesanta

Sporządzanie umów dzierżaw na okres 10 lat w zamian za świadczenia emerytalne/Rozwiązywanie umów dzierżaw

1. Tytuł własności (do wglądu)
2. Wypis z rejestru gruntów
3. Decyzja KRUS o przyznaniu świadczeń emerytalnych (rentowych)
4. Dane osobowe (NIP, PESEL) rolnika wydzierżawiającego i dzierzawcy

Sprawę załatwia Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w pokoju nr 7. Tel.: (023) 6794060, (023) 6794004, wew. 20.

Nie podlega opłacie.

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy nie przysługuje.

1) Dz. U. Ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i ich rodzin z dnia 20 grudnia 1990 r.

Wirtualny spacer
ePUAP
emapa
Regionalny system ostrzegania
mapy-wrota